Retour- en terugbetalingsbeleid

Retourneren

 • 30 dagen om te retourneren
 • Krijg binnen 15 werkdagen uw geld terug
 • Geen herbevoorradingskosten

Is het mogelijk om mijn bestelling te retourneren?

Ja, dit is mogelijk.

Als u niet tevreden bent met de door u bestelde artikelen, heeft u de mogelijkheid deze te retourneren binnen 30 dagen na ontvangst.

In dit geval moet de bestelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De bestelling bevat nog alle juiste onderdelen, componenten en de verpakking is precies zo aangekomen als het product.
 2. een normale behandeling van het product is evident, breuk door onzorgvuldige behandeling is uitgesloten.
 3. producten waarvoor hygiëne belangrijk is, zijn grondig gereinigd voordat het retourproces proces begint.
 4. het product direct na ontvangst defect is bevonden.
 5. Wij zijn gerechtigd de klant verzendkosten in rekening te brengen.
 6. een retourzending wordt binnen 7 werkdagen verwerkt en indien aan de voorwaarden is voldaan, zal de retourzending binnen deze periode officieel bevestigd worden.

*Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als wij vermoeden dat de artikelen zijn gebruikt of buiten onze schuld zijn beschadigd.

Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?

Als je bestelling aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, moet je het volgende doen om het retourproces te starten.

 • Meld de bestelling aan door naar ons te mailen op info@Annalea.nl 
 • Zorg ervoor dat de aanvraag het volgende bevat:
 1. Bestelnummer
 2. Reden voor de retouraanvraag
 3. Foto van het product in geval van breuk/probleem
 4. Voornaam + achternaam 
 5. Adres

 DOWNLOADBAAR RETOURFORMULIER

Vervolgens zullen wij u voorzien van het retouradres.

Stuur een retourzending nooit naar de afzender! Wij voorzien u van het juiste adres nadat u ons daarom gevraagd hebt. U, de klant, bent verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending.

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepaling indien de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet overwegend verband houden met zijn of haar commerciële of beroepsactiviteit:

 1. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Herroepingsrecht

De annuleringstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen heeft ontvangen of aanvaard.

Aangezien wij met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen uitgevoerd zodra ze zijn geplaatst.

Daarom kunnen wij het verzendingsproces niet onderbreken tot de levering, zodat een terugbetaling niet mogelijk is bij ontvangst van de goederen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Annalea) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. De herroeping is voltooid wanneer wij de goederen hebben ontvangen. De kosten voor het terugzenden van de goederen worden gedragen door de koper.

Registratie voor zendingen onderweg

Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen al onderweg zijn naar u, is annulering niet mogelijk. Gelieve wachten tot u de goederen heeft ontvangen en stuur ze dan aan ons terug. Natuurlijk kunt u ons van tevoren vooraf informeren over uw annulering.

Om u de snelst mogelijke terugzending te garanderen, vragen wij u ons een verzendingsbevestiging te sturen.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen,

met uitzondering van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit

feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij

de kennisgeving van uw herroeping van dit contract en de ontvangst van de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Kosten retourneren: 

Zoals aangegeven in onze voorwaarden en op de website hanteert www.Annalea.nl geen gratis retourbeleid. Hierdoor zijn de retourneerkosten verantwoordelijke voor de consument. Zoals aangegeven in de voorwaarden en op de website worden de bestellingen verzonden vanuit Azië naar de consument en zal de consument ook de retourzending retourneren naar onze enige centrale magazijn in Azië. Houdt er rekening mee dat de kosten van het retourneren kunnen variëren van €20 tot €40 per retourzending. 

 

** ALLE RETOURZENDINGEN WORDEN OP KOSTEN VAN DE KLANT NAAR ONS CENTRAAL MAGAZIJN IN AZIË GEZONDEN.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan www.Annalea.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Het herroepingsrecht geldt niet voor customized producten (e.g. Design Your Own producten).

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan www.Annalea.nl retourneren, conform de door www.Annalea.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De klant zal www.Annalea.nl informeren indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Dit kan via telefoon, email or middels het herroepingsformulier bij de retourzending.

De klant verplicht is om binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten bekend te maken dat hij/zij zich beroept op het herroepingsrecht. Vervolgens heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product te retourneren.

Indien klant niet binnen deze aangegeven termijn gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht dan is de koop een feit.

Producten kunnen retour gezonden worden naar: Stuur een e-mail naar info@Annalea.nl

Bij het terugzenden van het product ligt de aansprakelijkheid volledig bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor een degelijke terugzending, inclusief een track&trace code.

De klant zal zelf de verzendingskosten voor het retourneren/ruilen betalen.

De klant houdt er rekening mee dat de bestelling geretourneerd moet worden naar land van herkomst.